Szkolenia kierowców zawodowych Warszawa

Zmiana ustawy o transporcie drogowym z 2006 r. wprowadziła obowiązek kształcenia kierowców wykonujących przewozy drogowe. Dotyczy to osób prowadzących pojazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E.

Wprowadzenie nowych przepisów podzieliło kierowców na dwie grupy. Przynależność do grupy wyznacza data uzyskania uprawnień:

Kierowcy, którzy uzyskali prawy jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E przed 10 września 2009r. lub D1, D1+E, D, D+E przed 10 września 2008r. muszą wykonać szkolenie okresowe.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1+E, C, C+E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PEŁNA

– cena 3600 zł

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku (21 lat dla kat. C i 24 lata dla kat. D).

 

W cenie otrzymują Państwo:

 • 260 h zajęć teoretycznych
 • 20 h zajęć praktycznych
 • Materiały szkoleniowe w postaci książki oraz płyty
 • Pierwszy egzamin państwowy

Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszym biurze przy ul. Kondratowicza 25 lub w postaci e-learningu.

Zajęcia praktyczne rozpoczynają się po zakończeniu zajęć teoretycznych. Jest to 16 godzin jazd w ruchu drogowym oraz 4 godziny jazd na płycie poślizgowej w specjalnych warunkach.

Do zapisania się potrzebne jest badanie psychotechniczne, orzeczenie lekarskie, a także aktualne prawo jazdy.

 

Zapisy pod nr 662-118-900

 

 

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

– cena 2300 zł

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie e-learningu.

W cenie otrzymują Państwo:

 • 65 godz. zajęć teoretycznych
 • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym

 

Zapisy pod nr 662-118-900

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

– cena 2500 zł

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku, kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można rozpocząć przed, po lub w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

W cenie otrzymują Państwo:

 • 130 h zajęć teoretycznych
 • 10 h zajęć praktycznych
 • Materiały do nauki w postaci książki oraz płyty
 • Pierwszy egzamin państwowy

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszym biurze przy ul. Kondratowicza 25 lub w postaci e-learningu.

Zajęcia praktyczne rozpoczynają się po zakończeniu zajęć teoretycznych.

Do zapisania się potrzebne jest badanie psychotechniczne, orzeczenie lekarskie, a także aktualne prawo jazdy.

 

Zapisy pod nr 662-118-900

 

 

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA, PRZYSPIESZONA

cena 900 zł

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej przyspieszonej.

 

W cenie otrzymują Państwo:

 • 32,5 h zajęć teoretycznych
 • 2,5 h zajęć w ruchu drogowym

Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszym biurze przy ul. Kondratowicza 25 lub w postaci e-learningu.

 

Zapisy pod nr 662-118-900

 

SZKOLENIE OKRESOWE

– cena 400 zł

Szkolenie okresowe kierowców to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy, którzy uzyskali prawo jazdy C,C+E do dnia 10 września 2009r. lub kategorii D do dnia 10 września 2008r.

W cenie otrzymują Państwo:

 • 35 h zajęć teoretycznych

Zajęcia teoretyczne odbywają się w naszym biurze przy ul. Kondratowicza 25 lub w postaci e-learningu.

Zapisy pod nr 662-118-900