PKK - Profil kandydata na kierowcę

Co to jest profil kandydata na kierowcę?

Nim przystąpisz do kursu na prawo jazdy, to wystąp do miejskiego wydziału komunikacji po numer PKK. Jest to profil kandydata na kierowcę, do którego dostęp mają urzędy, OSK oraz WORD. W systemie tym widoczne są dane osobowe kursanta oraz jego postępy w nauce i jej zakończeniu. Zauważ, że założenie tego konta jest całkowicie bezpłatne.

Co to jest PKK i jak je założyć? 

Wiele osób zgłaszających się do naszej szkoły zadaje pytanie, co to jest PKK. Dlatego postanowiliśmy opowiedzieć nieco szerzej o profilach kandydatów na kierowców. Są to konta elektroniczne, które służą szybszemu przepływowi danych na temat uczestników szkoleń w OSK. W systemie odnotowywane są:

  • informacje o przebiegu nauki,
  • wyniku egzaminu wewnętrznego,
  • badaniach lekarskich itp.

Aby uzyskać omawiany numer, należy wypełnić wniosek i złożyć go w miejscowym wydziale komunikacji. Jeśli kursant ma poniżej 18 lat, to dodatkowo ma obowiązek dołączenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Konto aktywowane jest zazwyczaj od ręki, nie dłużej niż 2 miesiące.

Profil kandydata na kierowcę — najważniejsze informacje

Pamiętaj, że o profil kandydata na kierowcę jest unikalny i jest tworzony za każdym razem, gdy ubiegasz się o:

  • pierwsze prawo jazdy,
  • nową kategorię np. masz B, a chcesz mieć C,
  • zwrot odebranego prawa jazdy,
  • przywrócenie uprawnień cofniętych powyżej roku lub ze względu na utratę kwalifikacji itp.

Mamy nadzieję, że udało nam się wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie, co to jest numer PKK i dzięki tej wiedzy udało Ci się go uzyskać.