Zasady

Zgodnie ze zmianą ustawy dnia 19 stycznia przedstawiamy nową procedurę uzyskania prawa jazdy

————–

  • Pierwsze, co powinniśmy załatwić to orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • Następnie wykonujemy kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  • W urzędzie wypełniamy wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Do urzędu zabieramy ze sobą powyższe dokumenty oraz do wglądu: Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza kserokopię karty pobytu.
  • Potwierdzenie opłaty za wydanie prawa jazdy to jest 100,50 zł
  • NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ UDAJMY SIĘ DO URZĘDU ODPOWIEDNIEGO DO SWOJEGO MIEJSCA ZAMELDOWANIA!
  • Po wykonaniu powyższych czynności otrzymujemy od naszego urzędu numer Profilu Kandydata na Kierowcę, z którym to udajemy się do wybranego przez nas Ośrodka Szkolenia Kierowców